Оммавий оферта

Мазкур Оммавий Оферта (кейинги ўринларда — Шартнома) якка тартибдаги тадбиркор «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»нинг (кейинги ўринларда — ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович») у билан жорий ҳужжатда келтирилган шартлар асосида маҳсулотга доир олди-сотди шартномасини тузиш лаёқати ва зарур ваколатларга эга бўлган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахсларга йўналтирилган расмий таклифи ҳисобланади ва шартномага қарашли барча муҳим талабларни ўз ичига олади.

I. ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР

1.1. Ушбу Оферта Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ҳамда "Электрон тижорат тўғрисида"ги, "Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида"ги қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан ишлаб чиқилган бўлиб, ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»га тегишли https://terashop.uz интернет манзилида жойлашган интернет-дўконда тақдим этилган Товарларни (ишлар, хизматлар) электрон шаклда реализация қилиш тартибини мувофиқлайди.

1.2. Электрон тижорат шаклида амалга ошириладиган улгуржи ва чакана савдо Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 26 ноябрдаги “Юридик ва жисмоний шахсларни рўйхатдан ўтказиш ҳамда улар томонидан савдо фаолияти амалга оширилишини тартибга солиш чора-тадбирлар тўғрисида”ги 407–сонли, 2003 йил 13 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо Қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 75-сонли ҳамда 2016 йил 02 июндаги “Электрон тижоратда битимларни амалга ошириш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 185–сонли қарорлари билан тасдиқланган Низом ва Қоидаларига асосан мувофиқлаштирилади.

1.3. Истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилишга доир масалалар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тартибга солинади.

II. АТАМАЛАР ТАЪРИФИ

2.1. Мазкур офертада, агар контекстда бошқа маъно-мазмун талаб этилмаса, ушбуда келтирилган атамалар қуйидаги маъноларни англатади ва ушбу ҳужжатнинг ажралмас қисмини ташкил қилади:

Акцепт — оферта йўлланган шахснинг унинг қабул қилинганлиги тўғрисидаги жавоби.

Интернет-дўкон сайтида Товарга буюртма бериш https://terashop.uz интернет манзили бўйича жойлашган ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»га қарашли сайтда ёки (+99897) 774-44-12 телефон рақами орқали Товарни сотиб олиш сўровини расмийлаштириш жараёнида Харидор томонидан сотувга чиқарилган Товар ассортименти орасидан кўрсатилган позициялар.

Интернет-дўконhttps://terashop.uz интернет манзили бўйича жойлашган ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»нинг расмий сайти.

Оферта — бир шахсга, бир нечта аниқ шахсларга ёки шахсларнинг номуайян доирасига йўналтирилган, ундан таклиф билдираётган шахснинг (оферентнинг) таклифда кўрсатилган шартларда ким жавоб берса у билан шартнома тузишга бўлган иродаси билинадиган шартноманинг барча мавжуд шартлари мавжуд бўлган таклиф.

Сотувчи— ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»нинг Интернет-дўкони.

Харидор — пировард истеъмол, тижорат мақсадларида фойдаланиш, ўзининг ишлаб чиқариш-хўжалик эҳтиёжлари учун ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда Товарларни (ишларни, хизматларни) сотиб олувчи жисмоний шахс ёки тадбиркорлик фаолияти субъектлари (Ўзбекистон Республикасининг резидентлари ва норезидентлари).

Товар — томонлар келишувининг объекти, https://terashop.uz интернет манзили бўйича жойлашган, интернет-дўконида тақдим этилган ассортимент рўйхати.

Электрон тижорат иштирокчиси — электрон тижоратда Товарларни (ишларни, хизматларни) сотувчи ёки уларнинг Харидори бўлган юридик ёки жисмоний шахс.

III. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

3.1. Интернет-дўкон сайтида тақдим этилган Товарга буюртма бериш орқали Харидор жорий офертанинг барча шартларига ўз розилигини билдиради.

3.2. Интернет-дўкон сайти маъмурияти Харидорни олдиндан огоҳлантирмаган ҳолда офертага ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эгадир.

3.3. Офертанинг амал қилиш муддати чегараланмаган (агар интернет-дўкон сайтида бошқача тартиблар келтирилмаган бўлса).

3.4. Сотувчи Харидорга Товар ҳақидаги тўлиқ ва ишончли ахборотни, жумладан, маҳсулотга тегишли асосий истеъмол хусусиятлари, ишлаб чиқариш жойи, шунингдек, кафолат муддати ва яроқлилилк муддати ҳақидаги маълумотларни https://terashop.uz интернет манзили бўйича ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»нинг интернет-дўконига қарашли сайтида тақдим қилади.

IV.ТОВАР НАРХИ

4.1. Ҳар бир Товарнинг нархи https://terashop.uz интернет-манзилида жойлашган интернет-дўкон сайтида кўрсатилган.

4.2. Товар нархи бир томонлама тартибда ўрнатилади ва интернет-дўкон саҳифаларида кўрсатилади.

4.3. Товар нархи Ўзбекистон Республиканинг миллий валютаси – сўмда кўрсатилади.

4.4. Муайян Товар учун шартнома тузиш таклифи ушбу Товарнинг сотувчига тегишли интернет-дўкон сайтида мавжуд бўлган муддат давомида амал қилади.

4.5. Сотувчи бир томонлама тартибда ҳар қандай Товар позицияси учун нархларни ўзгартириш ҳуқуқига эга.

4.6. Харидор томонидан буюртма берилган Товар нархини сотувчи ўзгартира олмайди.

4.7. Пул маблағлари сотувчига етиб келган вақтдан бошлаб Харидорнинг Товар учун амалга оширган тўлов мажбурияти бажарилган деб ҳисобланади.

V. ШАРТНОМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ

5.1. Ушбу шартноманинг матни очиқ оферта ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 369-моддаси 2-қисми ва 426-моддасига асосан).

5.2. Харидор томонидан жорий оферта шартларига розилик билдириш асосида тузиладиган шартнома - Харидор ҳеч қандай истиснолар ва баҳоналарсиз қўшиладиган бирлаштирув шартномаси ҳисобланади.

5.3. Сайтда график тасвир-намуналари кўринишида тақдим этилган Товарлар интернет-дўконининг хусусий мулки ҳисобланади.

5.4. Мониторларнинг турли техник хусусиятлари туфайли Товарнинг ранги сайтда келтирилган тасвирдагидан фарқланиши мумкин.

5.6. Харидор сўровига асосан интернет-дўкон менежери (телефон ёки электрон почта орқали) Харидор учун зарурий ва субъектив нигоҳда етарли ҳисобланган маълумотни Товар харидига доир қарор қабул қилиниши учун тақдим этишга мажбурдир.

5.7. Харидор томонидан Товарга буюртма берилиши унинг мазкур Шартнома талабларига эътирозсиз равишда розилигини англатади.

5.8. Сотувчининг (буюртмани расмийлаштирган) интернет-дўконидан муайян Товарни сотиб олган Харидор ушбу шартнома доирасида сотувчи билан савдо муносабатларига киришган шахс сифатида баҳоланади.

VI. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Сотувчининг мажбуриятлари:

6.1.1. Шартнома тузилганидан сўнг Харидор олдидаги барча мажбуритяларни шартномада келтирилган шартлар ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ тўлиқ бажарилишини таъминлаш;

6.1.2. Амалдаги қонунчиликка биноан Харидорнинг персонал маълумотларини қайта ишлаш ва уларнинг махфийлигини таъминлаш;

6.1.3. Маълумотга рухсатсиз кириш уринишларини бартараф қилиш ва/ёки унинг буюртмаларни бажаришга алоқадор бўлмаган шахсларга берилишининг олдини олиш, бундай ҳолатларни ўз вақтида аниқлаш ва тўхтатиш.

6.2. Сотувчининг ҳуқуқлари:

6.2.1. Шартномани, Товар ва унга алоқадор хизмат тарифларига белгиланган нархларни, тўлов ҳамда Товарни етказиб бериш муддатлари ва усулларини бир томонлама тартибда, https://terashop.uz интернет-манзилида жойлашган интернет-дўкон саҳифаларида жойлаш орқали ўзгартириш;

6.2.2. Сайт саҳифаларида жойлаштирилгандан кейин барча ўзгартиришлар ўша заҳоти кучга кирган ва Харидорга етказилган деб ҳисобланади;

6.2.3. Харидор билан телефон мулоқотини ўтказиш;

6.2.4. Харидор билан келишмаган тартибда шартномани бажариш бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини учинчи томон шахсларига ўтказиш;

6.2.5. Информацион ҳамкорларга электрон ҳужжатлар ва электрон хабарларни сақлаш учун узатиш;

6.2.6. Ушбу шартноманинг ХI бўлимида кўрсатилган ҳолатлар юзага келган тақдирда шартномадаги мажбуриятларни бажармаслик.

6.3. Харидорнинг мажбуриятлари:

6.3.1. Шартномани тузиш олдидан ундаги маълумотлар ва шартлар, сотувчи томонидан интернет-дўконда келтирилган Товар нархлари, шунингдек, https://terashop.uz интернет манзили бўйича жойлашган интернет-дўкон саҳифаларида келтирилган бошқа шартлар билан танишиб чиқиши;

6.3.2. Сотувчи ўз мажбуриятларини бажариши учун мазкур офертанинг 7.2. бандида кўрсатилган тартибда Харидор уни мижоз сифатида аниқлашга ёрдам берадиган ва маҳсулотни етказиб бериш хизматидан фойдаланилган тақдирда бунинг учун керакли барча маълумотларни сотувчига тақдим этиши;

6.3.3. Мазкур Шартнома доирасида буюртма берилган Товар ва уни етказиб бериш хизмати учун тўловни амалга ошириши;

6.3.4. Турли баҳсли ҳолатларни олдини олиш учун буюртмани расмийлаштириш вақтида сотувчи томонидан унинг сайтида келтирилган маълумотлар билан танишиб чиқиши;

6.3.5. Интернет-сайт орқали буюртма берилган Товардан тадбиркорлик мақсадларида фойдаланмаслиги.

VII. БУЮРТМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

7.1. Товарга Харидор томонидан хизматнинг https://terashop.uz интернет манзилида жойлашган сайти ёки (+99897) 773-44-12 телефон рақами ёрдамида оператор орқали буюртма берилади.

7.2. Интернет-дўкон сайтида рўйхатдан ўтиш вақтида Харидор қуйидаги маълумотларни тақдим қилиши лозимдир:

7.2.1. Харидор ёки у томондан кўрсатилган шахснинг (олувчининг) фамилияси, исми;

7.2.2. Товар етказиб бериладиган манзил (агар Товар Харидор манзилигача етказиб берилса);

7.2.3. Электрон почта манзили;

7.2.4. Боғланиш учун телефон рақами.

7.3. Харидор томонидан танланган Товарнинг номи, миқдори, ассортименти, артикули ва нархи интернет-дўкондаги Харидор саватчасида кўрсатилади.

7.4. Агар сотувчига қўшимча маълумотлар керак бўлса, у Харидордан мазкур маълумотларни сўраш ҳуқуқига эгадир. Агар Харидор сотувчи сўраган маълумотларни тақдим қилмаса, у ҳолда сотувчи Харидор танлаган Товар учун масъул бўлмайди.

7.5. Харидор интернет-дўконнинг сайтида ёки буюртмани оператор орқали расмийлаштириш вақтида керакли маълумотларни рўйхатга олиш шаклига киритиш билан мазкур офертанинг шартларини қабул қилган деб ҳисобаланади. Оператор орқали буюртма расмийлаштирилган тақдирда Харидор ҳақидаги тафсилотлар сотувчининг маълумотлар базасига киритилади. Танланган Товарга буюртмани тасдиқлаш орқали Харидор ушбу офертанинг 7.2-бандида келтирилган тартибда зарурий маълумотларни тақдим қилади.

7.6. Сотувчи буюртмани расмийлаштириш пайтида Харидор томонидан тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни ва аниқлигига жавоб бермайди.

7.7. Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилинган маълумотларнинг аниқлигига жавоб беради.

7.8. Буюртма расмийлаштирилган вақтдан эътиборан Харидор ва сотувчи ўртасида дистанцион шаклда тузилган олди-сотди шартномаси тузилган деб ҳисобланади.

VIII. ТОВАРНИ ЕТКАЗИШ ВА ТОПШИРИШ

8.1. Сотувчи интернет-дўкон сайтидаги “Етказиш тури”да келтирилган хизматлардан бири орқали Харидорга Товарни етказиб беради.

8.2. Агар олди-сотди шартномаси дистанцион усулда Товарни Харидорга етказиб бериш шарти билан тузилган бўлса, сотувчи шартномада белгиланган муддатда Товарни Харидор томонидан кўрсатилган манзилга етказиб беришга мажбурдир. Бироқ, Харидор Товарни етказиб бериш манзилини кўрсатмаган тақдирда, Сотувчи Харидорни хабардор қилган ҳолда Товарни унинг яшаш жойи ёки рўйхатга олинган манзилига етказиб беради.

8.3. Етказиб бериш манзилини Харидор Товарни сотиб олиш учун буюртмани «Етказиш усули»да расмийлаштириш пайтида кўрсатиб ўтади.

8.4. Товарни Харидорга етказиб бериш муддати буюртмани қайта ишлаш ва етказиб бериш муддатларидан таркиб топади.

8.5. Сотувчи етказиб бериш хизмати нархини интернет-дўкон сайтида ёки буюртмани оператор ёрдамида расмийлаштириш вақтида кўрсатиб ўтади.

8.6. Ушбу шартномада келтирилган шартларга биноан сотувчи Товарни сотади, Харидор эса тўловларни амалга ошириб, маҳсулотни қабул қилиб олади. Буюртма қилинган Товарлар учун мулк ҳуқуқи Товар етказилган ва унинг учун тўлов тўлиқ амалга оширилган вақтдан бошлаб Харидорга ўтади. Товар Харидорга етказиб берилгандан кейин тасодифий/бехос йўқотиш ёки Товарнинг зарарланиши билан боғлиқ хавфлар Харидор зиммасига ўтади.

IХ. ТОВАРНИ ҚАЙТАРИШ ВА АЛМАШТИРИШ

9.1. Зарур сифатдаги Товарлар:

9.1.1. Харидор буюртма берилган зарур сифатдаги Товардан сабабларни кўрсатмаган ҳолда ҳар қандай вақтда: Товарни қабул қилиб олгунча, Товарни курьер орқали етказиб бериш пайтида ёки Товарни олгандан кейин 24 соат ичида қайтариш ҳуқуқига эга.

9.1.2. Товарни қайтариш ёки алмаштириш мумкин, қачонки: унинг товар кўриниши (қадоқ, пломба, ёрлиқлар), истеъмол хусусиятлари, шу билан бирга, мазкур Товарни харид фактини ва услубларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар (товар ёки касса чеки) сақланган тақдирда.

9.1.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралдаги 75-сонли қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида чакана савдо Қоидалари 1-иловасида келтирилган зарур сифатдаги Товарлар қайтарилмайди.

9.1.4. Товарни қайтариш сотувчининг «Етказиш хизмати» орқали амалга оширилиб, бунинг учун қуйидагилар талаб этилади:

- интернет-дўконнинг «Контактлар»да кўрсатилган телефонларига қўнғироқ қилиш;

- «Қайтариш аризаси»ни чоп этиш ва тўлдириш;

- аризага буюртманинг касса ёки Товар чекини илова қилиш.

9.2. Зарур сифатга эга бўлмаган Товарлар:

9.2.1. Ўзига зарур сифатга эга бўлмаган товар сотилган харидор, агар нуқсонлар сотувчи томонидан айтилмаган бўлса, ўзининг танлашига кўра сотувчидан:

- айнан шундай маркадаги (модел, артикулдаги) товарга алмаштиришни;

- харид нархини тегишли равишда қайта ҳисоб-китоб қилган ҳолда бошқа марка (модел, артикул)даги айнан шундай товарга алмаштиришни;

- харид нархи мутаносиб равишда камайтирилишини;

- товарнинг нуқсонлари дарҳол бепул бартараф этилишини;

- товарнинг нуқсонларини бартараф этиш харажатлари қопланишини талаб этишга ҳақлидир.

9.2.2. Зарур сифатга эга бўлмаган Товарни қайтариш ишлари 9.1.4-бандида қўрсатилган тартибда бажарилади.

9.2.3. Товарни қайтариш тўғрисидаги аризада маҳсулотдаги дефект тури кўрсатилиши талаб қилинади.

Х. ТЎЛОВ ТУРЛАРИ

10.1. Харидор тўловни қуйидаги усуллар ёрдамида амалга ошириши мумкин:

- нақд пул;

- банк пластик картаси;

https://terashop.uz интернет-манзилда кўрсатилган тўлов тизимлари;

- пул ўтказиш (юридик шахслар учун) орқали.

10.2. Тўлов усуллари тўғрисидаги батафсил маълумот интернет-сайтнинг «Тўлов усуллари»да келтирилган.

XI. ФОРС-МАЖОР

11.1. Агар шартномада кўрсатилган шартлар мазкур шартнома имзолангандан кейин бартараф қилиб бўлмайдиган сабаблар туфайли бажарилмай қолса, томонларнинг ҳар бири шартларни тўлиқ ёки қисман бажармаслик оқибатида пайдо бўладиган жавобгарликдан озод этилади.

11.2. «Бартараф қилиб бўлмайдиган сабаблар» деганда фавқулодда ҳолатлар ёки муайян тараф ўзига тегишли воситалар орқали аввалдан кўра билмаган ёки олдини ололмаган вазиятлар тушунилади. Бундай фавқулодда ҳолатлар ҳамда вазиятларга жумладан: иш ташлашлар, сув тошқини, ёнғин, зилзила ва бошқа табиий офатлар, уруш, ҳарбий ҳаракатлар, Ўзбекисон Республикаси ёки бошқа давлатлардаги органлар фаолияти, шу билан бирга, томонларнинг оқилона назоратидан четда бўлган ҳар қандай вазиятлар киради.

11.3. Томонларнинг бирортасига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатадиган амалдаги қонунчилик ёки норматив ҳужжатларнинг ўзгартирилишига бартараф этиб бўлмас ҳолат сифатида қаралмайди. Бироқ, томонларнинг мазкур шартномага асосан мажбуриятларини бажаришга йўл қўймайдиган бундай қонун ўзгаришлари киритилган тақдирда, томонлар ушбу муаммоларни бартараф этиш ва мазкур шартнома шартларини бажаришда давом этиш бўйича ишлаш тартибига доир кечиктириб бўлмас қарор қабул қилишлари талаб этилади.  

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Мазкур шартномада келтирилган шартларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармаганлик учун томонлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгарликка тортилади.   

12.2. Интернет-дўконга жойланган барча матнли маълумотлар, график тасвирлар ва хизматлар қонуний муаллифига эга бўлиб, ушбу материаллардан ноқонуний фойдаланиш амалдаги қонунчилик бўйича таъқиб қилинади.

XIII. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Шартномада келтирилган мажбуриятларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармаганлик билан алоқадор барча низоларни томонлар ўзаро музокаралар ёрдамида ҳал қилишга интиладилар.  

13.2. Агар музокара йўли билан ўзаро келишувга эришилмаган тақдирда, низолар суд орқали Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ ҳал қилинади.   

13.3. Интернет-дўкондаги қоида ва шартларни ифодалайдиган ва ушбу Офертада ҳаволаси берилган бўлимлар мазкур Офертанинг ажралмас қисми ҳисобланади.

13.4. Мазкур Оферта талабларини қабул қилган ҳолда Харидор ўз персонал маълумотларини, жумладан фамилия, исм, отасининг исми, туғилган санаси, жинси, иш жойи ва лавозими, почта манзили, уй, иш ва мобил телефон рақамлари, электрон почта манзилини ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович» томонидан қайта ишланишига розилик билдиради ва бунга рухсат беради. Ушбу жараён, шунингдек, персонал маълумотларни тўплаш, тизимлаш, йиғиб бориш, сақлаш, аниқлаш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, тарқатиш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида узатиш, деперсонализациялаш, блоклаш, персонал маълумотларни ўчириш, ҳамда уларни сотувчининг контрагентларига кейинги қайта ишлаш жараёни учун (жумладан, маълумотларни тўплаш, тизимлаш, йиғиб бориш, сақлаш, аниқлаш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, тарқатиш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида узатиш,  деперсонализациялаш, блоклаш, персонал маълумотларни ўчириш) хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш, маркетинг дастурлари ва статистик тадқиқотларни ўтказиш, шу билан бирга, Харидор билан турли алоқа воситалари орқали (жумладан, бироқ чегараланмаган тартибда: почта орқали хабар жўнатиш, электрон почта, телефон, факсимил алоқа, интернет тармоғи) бевосита боғланган ҳолда бозорда хизматларни илгари суриш мақсадларида узатиш ишларини қамраб олади.

13.5. Харидор ўз розилигини билдирган ҳолда сотувчи ва контрагентларга ўзига тегишли шахсий маълумотларни автоматлаштирилган тизимлар ҳамда сотувчининг талаби асосида яратилган бошқа махсус дастурлар орқали қайта ишланишига рухсат беради. Бундай тизимларнинг ишлаш хусусияти оператор томонидан аввалдан ёзилган алгоритм (тўплаш, тизимлаш, йиғиш, сақлаш, аниқлаш, фойдаланиш, блоклаш, ўчириш) орқали амалга оширилади. Маълумотларни қайта ишлаш мақсадида қўлланиладиган усуллар (жумладан, лекин чегараланмаган тартибди): почта кодларини код базаси билан мослигини автоматик равишда солиштириш, кўча/аҳоли пунктлари номларининг ёзилишини автоматик текшириш, маълумотларни Харидор билан телефон, почта алоқаси ёки интернет тармоғи орқали боғланиб аниқлаштириш, базани белгиланган мезонлар асосида сегментация қилиш. Агар бу мазкур Офертада келтирилган муайян мақсадларнинг амалга оширилиши учун талаб этилса, Харидор сотувчига тақдим этилган персонал маълумотларнинг сотувчи томонидан қайта ишланиш учун учинчи томонга узатилишига розилик билдиради. Бу жараён сотувчи ва учинчи томон ўртасида Ўзбекистон Республикасининг персонал маълумотларнинг махфийлигини ва уларни қайта ишлаш пайтида хавфсизлигини таъминлаш ҳақидаги қонунчилигида белгиланган талабларга риоя этилган ҳолда ўзаро тузилган шартнома асосида амалга оширилади. Харидорга тегишли маълумотларни узатиш вақтида сотувчи уларни қабул қилаётган шахсларни мазкур ахборот махфийлиги ва фақатгина улар хабар берилган мақсадларда ишлатилиши ҳақида огоҳлантиради, ҳамда ушбу шахслардан сўралган қоидаларга риоя этишни талаб қилади.

13.6.  Харидор сотувчидан ўзига тегишли персонал тафсилотлар, уларнинг қайта ишланиши ва қўлланилиши ҳақидаги тўлиқ маълумотни сўрашга, шу билан бирга,  почта манзили билан сотувчи номига тегишли сўровни юбориш орқали уларни ўчириб ташлаш, нотўғри ёки тўлиқ бўлмаган қисмларини тузатиш/тўлдиришни талаб қилишга ҳақлидир. Харидор томонидан унинг персонал маълумотларини қайта ишланишига билдирган розилиги муддатсиз равишда амал қилади ва почта манзилига сотувчи номига ёзма ариза жўнатиш орқали бекор қилиниши мумкин.

СОТУВЧИ:

ЯТТ «Мамадиев Элёрбек Абдусаматович»нинг интернет-дўкони

Телефон:(99897) 773-44-12

Юридик манзил: Фарғона вилояти, Риштон тумани, Ёшлик кўчаси, 77-уй.

Банк реквизитлари:

ҳ/р: 2021 8000 7008 8185 9001;

“Капиталбанк” АТБ Фарғона филиали, Фарғона шаҳри;

МФО: 01043;

ИНН: 508 814 572;

ОКЭД: 96120.

Оммавий Оферта матни билан атрофлича танишиб чиқинг. Агар Сиз мазкур Офертанинг бирор бандида келтирилган шартларга рози бўлмасангиз, сотувчи томонидан тақдим этиладиган Товар харидини бекор қилишингиз ва бу ҳужжатнинг 3.1-бандида келтирилган ҳаракатларни бажармаслигингиз мумкин.

Scroll